Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği - EAYSAD

...:: EAYSAD ::..
..:: Güncel ::..
ÜYELERİMİZ

LÖHER ASANSÖR
ARSER ASANSÖR
ARLİFT ASANSÖR
ÖZCAN ASANSÖR
NORM ASANSÖR
ATLAS ASANSÖR
DASDELTA ASANSÖR
VTG ASANSÖR
ASTOR ASANSÖR
HAUSLİFT ASANSÖR
BASANİ ASANSÖR
AYC ASANSÖR
YURTSAN ASANSÖR
ELGES ASANSÖR
ASRIN ASANSÖR
ACE ASANSÖR
EKOL ASANSÖR
OMAS ASANSÖR
ÖZŞAN ASANSÖR
ABAŞ ASANSÖR
ATS ASANSÖR
BTS ASANSÖR
ÖZHAN ASANSÖR
ADA ASANSÖR
SEAS ASANSÖR
UZKAR ASANSÖR
UNITE ASANSÖR
PAMUKKALE ASANSÖR
ANADOLU YAKASI ASANSÖR
RST ELEKTRONİK ASANSÖR
BEGEÇ ASANSÖR
AGSAN ASANSÖR
ELKOMP ASANSÖR
NECDET BÜGER ASANSÖR
ELKO ASANSÖR
ARBATE ASANSÖR
ASYALİFTS ASANSÖR
SAVAŞÇI ASANSÖR
DEMTAR ASANSÖR
SÜMERLİF ASANSÖR
AYSPEK ASANSÖR
KONTİS ASANSÖR
YÜKSELİŞ ASANSÖR
ONURAS ASANSÖR
EKSPA ASANSÖR
ÇELKAR ASANSÖR
ASSÖR ASANSÖR
FERKA ASANSÖR
DÖKERLİFT ASANSÖR

ONURSAL ÜYELERİMİZ

ALTAN OR
YÜKSEL GÜL

GEÇİCİ ÜYELERİMİZ

İZGİ ASANSÖRLERİ
BIDIK ASANSÖR
KND ASANSÖR
TEKNOLİFT ASANSÖR
RAY MARKET ASANSÖR MLZ.
ASMELSAN ASANSÖR
-
 
 
 
 
..:: EGE ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ ::..
VİZYONUMUZ :
Eaysad 'ın temel vizyonu, Türk Asansör Sanayisinin müşterek menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlayarak, üyelerimizin mesleki kalitelerini iyileştirip yükseltmesini ve dünyaya açılmalarını sağlamaktır.
MİSYONUMUZ :
Can ve mal güvenliğini haiz asansör sektöründe üretim ve periyodik aylık bakım hizmetleri faaliyetleri ile iştigal eden üyelerin müşterek menfaatlerini korumak, sektörün kayıt içerisine alınmasını sağlamak, haksiz rekabeti önlemek gibi temel konularda çaba göstererek bu amaçlara yönelik önemli projeleri hayata geçirmeyi hedefleyen EAYSAD, meslek mensuplarının birbirileri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, birlik ve beraberliğin sağlanması, sektörün sorunlarının birlikte aşılması, yurtiçi ve dışında temsil ve tanıtımının yapılması, üyeler arası sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması, sektörün ekonomik ve kültürel anlamda gelişerek kalkınması için çalışmalar gerçekleştirmek ve bu çerçevede faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin mesleki haklarının korunması amacı ile faaliyetlerini yürütür.
 
Genel Kurul Toplantısı hakkında. - 1.3.2016 13:57:51
ÖNEMLİ DUYURUDUR!!!

Derneğimizin 2014-2015 Dönemine ait ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı, Tüzüğümüze ve gündem maddelerine uygun olarak 05 Nisan 2016 Salı günü saat: 14.00 da asil üyelerimizin katılımıyla dernek merkezimizde (1420 Sok. No.38/1 Kahramanlar-İzmir)yeniden yapılacaktır.

Durumu ve gereğini rica ederiz.

Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış konuşması ve saygı duruşu,
2. Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Yazman seçimi,
3. Gündemin okunması ve varsa gündeme ilave madde önerilerinin görüşülmesi,
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir gider hesap bilançolarının okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası
6. Yeni Yönetim Kurulu-Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulunun seçimi
7. 2016 – 2017 yıllarının Aylık Aidatı ve Giriş Aidatının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan üyeler ve aday üyeler için oylama yapılması,
9. Mesleki ve güncel konular,
10. Kapanış.
 
Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayınlandı. - 28.1.2016 11:29:32
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 27 Ocak 2016 Çarşamba günü 29606 sayılı Resmi Gazete de Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği yayımlanmıştır.Ulaşmak için, Tıklayınız


Facebookta paylaş
 
Olağan Genel Kurul Davetiyesi - 21.1.2016 10:33:26
Derneğimizin 2014 – 2015 Dönemi Olağan Genel Kurulu, 06 Şubat 2016 Cumartesi günü saat 11.00 da Anemon Ege Otelin de (Ege Üniversitesi Kampüsü Erzene Mah. Bornova-İzmir) aşağıda ki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.

Durumu ve gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Saygılarımızla

2014-2015 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

1.Açılış,
2.Atatürk ve silah arkadaşları, şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan meslektaşlarımız için saygı duruşu,
3.Divan heyetinin Seçimi,
4.Gündem ilanı ve varsa değişiklik önerilerinin görüşülmesi,
5.Yönetim Kurulu faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, gelir gider hesap bilançolarının okunması ve müzakeresi,
6.Yönetim Kurulunun ibrası
7.Denetleme Kurulunun ibrası,
8.2016 – 2017 yıllarının Aylık Aidatı ve Giriş Aidatının belirlenmesi,
9.Yönetim Kurulu kararı ile borcundan dolayı çıkarılan üyelerin ve Tüzüğümüzün 5. Maddesi gereği diğer borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi,
10.Tüzüğün 4. maddesi gereği Aday üyelerin, asil üyeliğe girişleri için oylama yapılması,
11.Yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
12.Yeni Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
13.Yeni Disiplin Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
14.Mesleki ve güncel konular,
15.Kapanış.
 
Eaysad Memnuniyet Anketimiz. - 4.11.2015 13:44:30
Üyelerimizin Dikkatine!

Ülkemizin sayılı asansör derneklerinden biri olan EAYSAD, katılımcı, paylaşımcı ve üyeleri arası mesleki etik kurallar çerçevesince geleceğe yönelik bir bakışa sahip kurumsal yönetim anlayışını hayata geçirmeyi hedeflemektedir.

Kurumsal bir yapıya sahip, üyelerine hizmeti esas alan, çağdaş bir yönetim biçimini ancak ve ancak “Yönetimde de söz sahibi olacak” siz değerli üyelerimizle iletişim ve etkileşim içinde gerçekleştirebiliriz.

Değerli zamanınızı ayırarak ihtiyaç, beklenti, öneri ve değerlendirmeler ile anketimize vereceğiniz samimi yanıtlar, sizlerle birlikte yapacağımız etkili ve verimli faaliyetler için temel teşkil edecektir.

Çalışmalarımıza ışık tutacağını düşündüğümüz anketimizi doldurup faks veya internet ortamında derneğimize iletmenizi rica eder, göstereceğiniz ilgiden dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
Eaysad Yönetim Kurulu

Anketimize ulaşmak için Tıklayınız,

Facebookta paylaş
 
Eaysad-Ç.E.M.L. Veli Bilgilendirme Toplantısı - 13.5.2014 16:04:37

Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, asansör sektörünün geleceğini oluşturacak teknik elemanları sektöre kazandırmak amacıyla, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Dönemi Veli Bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Derneğimizin İzmir Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nde, 06 Mayıs 2014 tarihinde öğrenci ve velilere yönelik mesleki tanıtım toplantısı yapıldı.Velilerimiz için hazırlanan tanıtım broşürü aşağıdadır.

2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM DÖNEMİ VELİ BİLGİLENDİRME

Amacımız, mesleğimizin geleceğini oluşturacak teknik elemanları sektörümüze ve mesleğimize kazandırmaktır.

İŞİN ÖZELLİĞİ: Asansör mesleği, modası geçince bitecek, 5-10 sene ömrü olan sezonluk değil, sürekli kendini değiştiren, geliştiren, dinamikliğe ihtiyaç duyan, bulunduğu şehrin büyüklüğüne göre; iş bulma imkânı oldukça çok olan bir meslektir. Meslek elemanları; - Asansör malzemeleri imal eden işletmelerde, - Asansör montaj, bakım ve onarım servislerinde, - Ayrıca kendi işini kurmak suretiyle çalışabilirler.

KİŞİSEL GELİŞİM:  Öğrenci; Bir proje veya iş sürecinde hem sahada hem de büro ortamında çalışma imkânına sahiptir. Halk sağlığı ve insanların güvenliği gibi somut problemleri çözebilme yetisini kullanır. Takım çalışması, planlama, tasarım ve uygulama konularında ileri seviyede beceri kazandıracak bir dal olan asansör bölümü, gelecek için güzel bir seçim olacaktır. Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, makine parçaları arasındaki ilişkileri görebilen, gözünü ve ellerin eşgüdümle kullanabilen, dikkatli, tedbirli ve sorumluluk sahibi gençlerimize, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan sektörümüzde büyük ihtiyaç vardır.

BURS VE STAJ İMKÂNI: Derneğimiz, asansör bölümünü seçen öğrencilerimize okuldaki öğle yemeklerini ve yol parasını karşılayacak miktarda burs verecektir. Öğrencilerimiz alacakları burs ile aile bütçesini zorlamadan öğrenimlerini tamamlayacaklardır. Bunun yanında, bölümü seçen öğrencilerimiz, Derneğimiz aracılığıyla stajyerliklerini güv...">>>

 
Üyelerimizin Bilgisine. - 14.3.2013 15:24:57
Dernek üyelerimize yönelik, sektörümüz ve derneğimizle ilgili gelişmeleri paylaşmak amacıyla 09 Mart 2013 Cumartesi günü gerçekleştirdiğimiz Bilgilendirme toplantımıza iştirak eden üyelerimize teşekkür ederiz.

Bu toplantımıza katılamayan üyelerimiz için yayımladığımız tutanağımıza ulaşmak için, Tıklayınız,

 
Bina Yöneticilerin Dikkatine! - 6.3.2012 14:08:11
Asansör kullanıcılarının can güvenliği açısından,Yöneticilerin Asansör Bakım ve Sorumlulukları hakkında bilmesi gereken önemli hususları için, Tıklayınız,

 
Facebook - Twitter Sayfamız - 11.1.2012 12:42:28
 
 .Sayfa
..:: Menü ::..
Ana Sayfa
Hakkımızda
Kurullarımız
Tüzük
Üye Listemiz
Üyelik Basvuru
Faaliyetlerimiz
Yönetmelikler
Aylık Bakım
Dernekler
Haberler
Basında Eaysad
Foto Galeri
Bağlantılar
İletişim
 
..:: Duyurular ::..


Derneğimize Hüseyin Sami Güzdüzalp-Teknolift Asansör gerçek üye ve Bıdık Asansör(Cengiz Bıdık)-KND Asansör(Ahmet Kondu) - İzgi Asansör(Ahmet Kale) Ray Market (Alican Özdaş)- Asmelsan Asansör (Fikret Günar) firmalarının tüzel üyelik müracaatlarına istinaden geçici üyelik kayıtları yapılmıştır.2014-2015
Derneğimizin facebook ve twitter sayfasını takip edin.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
Sitemizi en iyi 1024*768 çözünürlükte görüntüleyebilirsiniz. Eaysad ©
Kodlama, © Demka Bilişim